Alanya Bil Koleji


Günümüz bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler beraberinde bir çok değişikliklere ve yeniliklere ışık tutmaktadır. Eğitim öğretim programları da bu gelişmelerin ışığında tüm dünyada yeniden yapılandırılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde toplumsal ihtiyaçlarımız farklılaşmış eğitim öğretimden beklentilerimiz değişmiştir.

BİL KOLEJİ bu değişim ve gelişimleri karşılayacak yenilikçi öğrenme model ve yöntemleriyle ülkemiz ve toplumuzun geleceğini şekillendirecek aydınları yetiştirmek için yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek programlar geliştirerek tüm Türkiye’ye sunmaktadır.

Okulumuz öğretim programlarında her dersin MEB müfredatında yer alan kavramlarının yanı sıra beceriyi, ilgiyi, tutumu, değerlerini yaşatmayı, başarıyı, üretmeyi, iletişimi, lisanı, yaparak yaşayarak öğrenmeyi, bilimi ve bilgiyi kapsayan hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için, “Tam öğrenme modeli”, “5N1K Aktif Dijital Öğrenme metodu”, ve “flipped clasroom / learning” yöntemi kullanılır. Öğrencilerimiz araştıran, sorgulayan, üreten, kendi becerileri ile keşfeden, özgüveni yüksek, yaparak ve yaşayarak yaşam boyu öğrenme metotlarını öğrenmiş, kendi öğrenme sorumluluklarını alabilirler. Bil kolejlerinde öğrenciler Okulumuzun bütün programlarında öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri dikkate alınır. Öğrencilerin fiziksel, akademik, sosyal, bilişsel, sanatsal, kültürel, sportif vb. gelişimleri dikkatle takip edilerek ihtiyaçlarına uygun olan programlar da uygulanmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin gelecekleri ile ilgili okul, meslek ve iş hayatlarına yönelik “Kariyer ve Gelecek Programları” uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz bir üst okula geçmek için gerekli olan TEOG sınavlarına hazırlık dersleri, etüt, ek ders ve koçluk, mentörlük programlarımız ile sınavlara kaygısızca hazırlanabilmektedir.
Fiziksel


Hizmetler


Yabancı Dil


Spor Faaliyetleri


Sanatsal Faaliyetler


Kulüpler


Anaokulunuzun veya kreşinizin Antalya Kreşleri Rehberinde yer almasını istiyorsanız hemen

KOLEJİNİZİ EKLEYİN